Myths, Presumptions, and Facts about Obesity — NEJM

Mity
(dane naukowe są wystarczające, aby jednoznacznie uznać poniższe stwierdzenia za nieprawdziwe)

 • Bzdura nr 1: Małe zmiany w ilości przyjmowanych kalorii kumulują się w czasie i prowadzą do utraty wagi w dłuższej perspektywie
 • Bzdura nr 2: Ustalanie sobie realnych celów i stopnia utrata wagi są istotne, ponieważ bez nich pacjenci tracą motywację i częściej porzucają diety
 • Bzdura nr 3: Znaczna, nagła utrata wagi prowadzi do gorszych efektów w długoterminowej perspektywie, niż stopniowa utrata wagi.
 • Bzdura nr 4: Lekcje wychowania fizycznego w szkołach odgrywają istotną rolę w zapobieganiu otyłości w życiu dorosłym.
 • Bzdura nr 5: Karmienie piersią chroni dzieci przed otyłością.
 • Bzdura nr 6: Seks pozwala spalić od 100 do 300 kcal.

 

Twierdzenia, które nie zostały nigdy (poprawnie) zbadane

 • Przypuszczenie nr 1: Regularne jedzenie śniadania pozwala obniżyć masę ciała.
 • Przypuszczenie nr 2: Dobre nawyki dotyczące żywienia i aktywności fizycznej w dzieciństwie pozwolą wykształcić dobre nawyki na całe życie.
 • Przypuszczenie nr 3: Jedzenie większej ilości warzyw i owoców pozwala obniżyć masę ciała (nawet jeśli jest to jedyna zmiana)
 • Przypuszczenie nr 4: Częste zmiany masy ciała mają negatywny wpływ na zdrowie
 • Przypuszczenie nr 5: Podjadanie między posiłkami sprzyja otyłości
 • Przypuszczenie nr 6: Otoczenie (np. dostępność parków lub chodników) ma wpływ na masę ciała okolicznych mieszkańców

Fakty
(istnieją wystarczające dowody, na prawdziwość tych twierdzeń)

 • Fakt nr 1: Czynniki genetyczne odgrywają pewną rolę w kształtowaniu masy ciała, ale największy wpływ ma styl życia i codzienne wybory.

 • Fakt nr 2: Diety (rozumiane jaka zmniejszenie ilości przyjmowanej energii) efektywnie redukują masę ciała (obojętne jakie), ale z reguły nie działają w długoterminowej perspektywie.

 • Fakt nr 3: Aktywność fizyczne (regularna) poprawia stan zdrowia i zmniejsza ryzyko zdrowotne bez względu na to, jaka jest masa ciała osoby aktywnej.

 • Fakt nr 4: Aktywność fizyczna pomaga w długoterminowym utrzymaniu poprawnej masy ciała.

 • Fakt nr 5: Stała „dieta” lub ciągła aktywność pomaga w utrzymaniu niskiej masy ciała.

 • Fakt nr 6: W przypadku otyłych dzieci, programy skierowane jednocześnie do dzieci i rodziców są skuteczniejsze

 • Fakt nr 7: Stosowanie produktów zastępujących posiłek (meal replacements) pozwala utrzymać niską masę ciała.

 • Fakt nr 8: Niektóre leki (farmaceutyki) są skuteczne w obniżaniu masy ciała, ale tylko do momentu ich odstawienia.

 • Fakt nr 9: U niektórych pacjentów leczenie chirurgiczne pozwala uzyskać długoterminową redukcję masy ciała.

Myths, Presumptions, and Facts about Obesity — NEJM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s